Bedrijven

happyhealthylife_logoVoor bedrijven verzorg ik diverse trainingen, workshops en lezingen op het gebied van gezonde leefstijl. Mogelijke thema´s zijn: voeding, gezonde leefstijl en onregelmatige werktijden, bewegen, balans tussen  inspannen en ontspannen.

Het Happy Healthy Life programma is hier speciaal voor ontwikkeld en is gericht op de medewerkers van uw bedrijf die een stap willen maken naar een gezonde leefstijl en een gezond gewicht. Dit doen we op basis van gezonde voeding in de juiste hoeveelheden en voldoende beweging. Ook mentaal zullen de medewerkers lekkerder in hun vel zitten.

Waarom deze training?
Uit onderzoek blijkt dat 27% van de werknemers niet lekker in zijn vel zit. 47% van de bevolking heeft overgewicht en circa 11% obesitas. De kosten van ziekteverzuim door te zware medewerkers bedragen jaarlijks 600 miljoen euro. Dit komt door de behandeling van de gevolgen van overgewicht en obesitas, zoals een verhoogd risico op hart- en vaatziekten, diabetes, galstenen, maar ook psychosociale klachten.

Het ziekteverzuim van een werknemer met ernstig overgewicht is ongeveer 5,5 %, terwijl dat bij iemand met een gezond gewicht ongeveer 2,9% is. Daarbij duurt het vaak langer voordat een werknemer met overgewicht is hersteld.

Een daling van het ziekteverzuim met 1 procent scheelt alle bedrijven samen jaarlijks 2,6 miljard euro aan kosten. Dat komt neer op circa 400 euro per jaar per werknemer.

Weet u dat een gewichtsverlies van 5 a 10 % al een enorme gezondheidswinst oplevert?

Een vitale medewerker: 

 • Heeft meer zelfvertrouwen.
 • Zit beter in zijn vel en dit heeft een positief effect op werk, relaties en andere zaken. 
 • Is actiever en heeft meer energie. 
 • Presteert beter en levert kwalitatief beter werk. 
 • Is minder vaak ziek en herstelt sneller bij ziekte. 
 • Is mentaal weerbaarder, meer ontspannen en daardoor beter in balans.

fit-op-werk-272x238

Winst voor de werkgever:

 • Lager verzuim, sneller herstel.
 • Gezonde en energieke medewerkers.
 • Lichamelijk en geestelijk sterkere medewerkers.
 • Meer ontspannen en tevreden medewerkers.
 • Verhoging productiviteit en kwaliteit van het werk.
 • Positief imago van uw bedrijf.
 • Passend bij thema Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Pluspunten:

 • Training en individuele begeleiding bij uw bedrijf, bijvoorbeeld in de lunchpauze.
 • Training in groepsverband of individueel.
 • Minimaal 10 maximaal 15 deelnemers per groep.
 • Workshops.
 • Geen vast dieet.
 • Deskundige begeleiding.
 • Aanleren gezond eetpatroon.
 • Ontwikkelen gezonde levensstijl.
 • Gewichtsverlies en gewichtsbeheersing.
 • Goede resultaten.
 • Informatiemap met informatie en opdrachten.
 • Wekelijkse gewichtsmeting.
 • Eerste en laatste training uitgebreide meting met vetpercentage, visceraal vet en spiermassa.
 • Wekelijkse mail ter motivatie en inspiratie.

Neem vrijblijvend contact op voor meer informatie of een offerte. Lees meer in de Brochure Happy Healthy Life